Algemene voorwaarden Gambino

Algemene voorwaarden

Gambino heeft het recht:
 • Honden te weigeren of te vragen om te komen ophalen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden
 • Prijsveranderingen door te voeren
 • Algemene voorwaarden te wijzigen
Werking
 • Elkeen krijgt de mogelijkheid om het hotel te bezoeken op vastgelegd tijdstip. Ik benadruk zelfs om dit te doen. Tijdens het verblijf is het niet mogelijk om beroep te doen op het feit dat realiteit niet overeenstemt met foto’s
 • Na bezoek is het noodzakelijk om reservatieformulier in te vullen. Dit is terug te vinden op www.hondenhotel-gambino.be
 • Uw e-mail is absoluut bindend en vraagt geen handtekening. Door te reserveren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
 • Na ontvangst van de mail kan Gambino een voorschot vragen van 50% van het totale bedrag te storten op rekening nummer BE28 3631 5944 6620 met vermelding naam hond en periode
 • De rest van het bedrag wordt betaald bij afhaling van de hond
 • Bij annulatie wordt het voorschot niet terugbetaald tenzij de hond overleden is. Over elke andere reden heeft Gambino het recht om te beslissen of een terugbetaling gerechtvaardigd is
 • De dag van aankomst en vertrek wordt beschouwd als een volledige dag
 • Uw hond is sociaal naar mens en dier en beschikt over een basis opvoeding
 • U blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond
 • Gambino is niet verantwoordelijk voor sterftegevallen, bijtincidenten, uitbreken,…
 • Brengen en afhalen kan enkel tijdens openingsuren vermeldt op de site. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt omwille van de rust van de dieren en buren
 • Als u uw hond niet komt ophalen later dan 5 dagen na afgesproken datum zonder verwittiging heeft Gambino het recht om de dierenbescherming in te schakelen